.

Mystiek > Bronnen > Alex' favoriete boeken > Recensie

Alex's favoriete boeken over mystiek (1)

Cover van Bruno Borchert: Mystiek

Borchert, Bruno:
Mystiek. Geschiedenis en uitdaging

230 pp.
J.H. Gottmer, Haarlem 1989
ISBN 90-257-2119-2 (geb.)

Borcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel beeldmateriaal, heldere inleidingen, overzichtelijke geschiedenisbalken, persoonsregisters), en daarnaast ook nog eens een fijn leesboek.
   Over de opzet van het boek staat op de achterflap het volgende te lezen: "Dit boek bestaat uit drie gedeeltes, of liever: lagen. In het beschrijvende gedeelte onderzoekt de auteur de mystiek als verschijnsel (hoe komt het voor?) en als historisch gegeven (wanneer kwam het voor?).
   Het documentaire gedeelte bestaat enerzijds uit een aantal registers, die het boek maximaal toegankelijk maken; anderzijds uit een samenstel van tijdstabellen en kaarten waaruit de samenhang blijkt van mystieke verschijnselen in mondiaal verband. Ten slotte wordt het onderwerp mystiek, dat niet altijd even goed in woorden is te vatten, visueel gemaakt: zeer veel illustraties en enige 'beeldverhalen' verduidelijken wat naast de tekst nog 'onthuld' moet worden."

Volledig zullen we eerst dán verstaan - wanneer èn vol èn ledig in elkander overgaan.
- Carla Pols -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.