.

Mystiek > Bronnen > Alex' favoriete boeken > Recensie

Alex's favoriete boeken over mystiek (2)

Cover van Daglichti /

Roemi:
Daglicht. Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga

223 pp.
Servire 2000
ISBN 90-215-8710-6

"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan de bezoekers van ZinRijk.nl wil aanbevelen. (Inmiddels zijn er nog meer mooie bloemlezingen uit het werk van Roemi gevolgd op deze eerste uitgave).

Er bestaan geen afkortingen/sluipwegen naar welke plaats dan ook die de moeite van het gaan waard zijn.
- Khalil Gibran -

Borchert, Bruno: Mystiek
Geschiedenis en uitdaging
Cover van Bruno Borchert: MystiekBorcherts boek is uitermate geschikt voor een overzicht van en een eerste kennismaking met het fenomeen mystiek. Het is een heel mooi naslagwerk (o.a. veel
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.