.

Inspiratie > Spiritualiteit > Informatief > Aalders: spiritualiteit

C. Aalders: Geschiedenis van de spiritualiteit (7)

VI. Spiritualiteit van het humanisme

1. De betekenis van de Renaissance voor het geestelijke leven

In de 16e eeuw was er een radicale breuk met kloosterleven, vanwege beleven van spiritualiteit als persoonlijke mondigheid in de wereld.

2. De humanisten en hun vroomheid

Luther <-> humanisme: is emancipatie volledige zelfbepaling (Erasmus), of een uitgezuiverde gehoorzaamheid? Humanistische spiritualiteit = levenshouding t.o.v. wereld, medemens en zichzelf. Gematigdheid, redelijkheid, welwillendheid.

3. Humanistische spiritualiteit in engere zin

Ook de humanist legt zich niet zomaar bij de feitelijke werkelijkheid neer, beleeft haar als een mysterie => spiritualiteit. Kosmisch levensbesef, eenheidsbeleving => mystiek van structuur. Toetst alles aan eigen ervaring of beleving => monologisch van karakter, i.t.t. christelijke dialogiek.

Leed is de vader en liefde de moeder der wijsheid.
- L. Börne -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.