.

Inspiratie > Spiritualiteit > Informatief > Aalders: spiritualiteit

C. Aalders: Geschiedenis van de spiritualiteit (12)

XI. Spiritualiteit en het kennen van Christus

Christelijke spiritualiteit is onlosmakelijk verbonden met leven door en uit de Geest. Dit staat bij Paulus tegenover een leven in lichamelijkheid, dat wil zeggen gebonden zijn aan fysieke en psychische gegevenheden en de drift tot zelfhandhaving. Leven uit de Geest is in het licht van Christus zien dat het anders kan en dan dienovereenkomstig kiezen en zo bewust een verantwoordelijk leven leiden t.o.v. de roep van de ander. Dan worden onze lichamen instrumenten van de Geest in een bewust beheerste vrijheid en zijn we bevrijd van ons autisme (hebben de Geest ontvangen). En dan is de wereld niet langer meer een gevaar voor ons, want we roepen slechts die wereld op die bij onze innerlijke houding (hybris of gehoorzame creativiteit) past. Het geheim van deze christelijke weg is de zelfverloochening. Deze zelfverloochening in actu is het christelijke liefhebben (agapan), en dit is geen stemming, emotie of driftbeleving.

De oude elementen van meditatie, ascese en ministerium hebben in de huidige wereld de vorm aangenomen van ná-denkend, zichzelf verloochenend, dienend en goed doende in de wereld staan => christelijke existentie.

Niemand is verlaten in de nabijheid van een warm hart.
- Carla Pols -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.