.

Meditatie > Boeddhisme > Bezinningsteksten > Boeddhistisch algemeen

Boeddhistische teksten algemeen (8)

De Acht Vermaningen

Milarepa was een boeddhistisch heilige uit Tibet die leefde van 1052 tot 1135. Onderstaande tekst is een soort boeddhistisch memento mori, dat de luisteraar aanspoort om de vergankelijkheid van het leven voor ogen te houden en te zoeken naar dat wat van werkelijke waarde is. Milarepa richt zich in de vorm van een lied tot een rijk zakenman, die hem verwijt dat hij bedelt i.p.v. te werken voor zijn levensonderhoud. De tekst heb ik vertaald uit "Sixty Songs of Milarepa", translated by Garma C. C. Chang (als pdf-bestand te downloaden via Buddhanet).

Je verblijft het liefst
In kastelen en steden vol mensen;
Maar besef dat deze plekken zullen vervallen tot ruïnes
Nadat je deze aarde verlaten hebt!

Trots en ijdelheid zijn verlokkingen
Die je nu maar al te graag achterna loopt;
Maar besef dat ze geen bescherming of toevlucht bieden
Wanneer je stervensuur is aangebroken!

Je vertoeft nu het liefst
Temidden van landgenoten en verwanten;
Maar besef dat je ze allemaal moet achterlaten
Wanneer je deze wereld verlaat!

Je bent verknocht aan
Dienaren, rijkdom en kinderen;
Maar besef dat je lege handen niets kunnen meenemen
wanneer je stervensuur is aangebroken!

Je koestert je kracht en gezondheid
Als je kostbaarste bezit;
Maar besef dat na je dood
Je lichaam in een kist wordt weggedragen.

Nu zijn je organen nog helder,
En je lichaam sterk en vol energie;
Maar besef dat je er niet langer over kunt beschikken
Wanneer je stervensuur is aangebroken!

Nu ben je nog dol op
Zoet en aangenaam voedsel;
Maar besef dat het speeksel uit je mond zal lopen
Wanneer je stervensuur is aangebroken.

Wanneer ik dit alles bedenk,
Dan moet ik wel op zoek gaan naar het onderricht van de Boeddha's!
De genietingen en aangenaamheden van deze wereld
Hebben voor mij geen aantrekkingskracht.

Ik, Milarepa, zing over de Acht Vermaningen,
In de herberg van Garakhache in Tsang.
Met deze heldere woorden geef ik een waardevolle waarschuwing;
Ik verzoek u dringend ze voor ogen te houden en in praktijk te brengen!

- Milarepa -

Met het denken kun je net zo min de ware bron van je wezen bereiken als je door zand te koken rijst kunt krijgen.
- Boeddha -

Tsjeng, Meester: Meester Tsjeng over het geheim van de oorspronkelijke geest

Cover van Meester Tsjeng over het geheim van de oorspronkelijke geestEen heel verfrissend boekje voor mensen die reeds Zenmeditatie beoefenen of die geïnteresseerd zijn in het Zenboeddhisme. In zijn redevoeringen trekt
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.