.

Inspiratie > PoŽzie > Gedichten > Henriette Roland Holst

Uit het innerlijk rijk (1)

Uit het innerlijk rijk

VIII

We leven flauw, als w' in onze omtrek leven:
de kracht-van-'t zelf heeft zich daar uitgespreid
in ruimte en verloor aan innigheid,
verwaaide op alle winde' in alle dreven.

We moeten weer worden teruggedreven
naar onze kern, moeten tot haar inkeeren
om 't vervlakken-verwaaien te bezweren,
te herworden, wat w' in het diepste bleven.

In hoog geluk somtijds, in bittre pijn
vaker, worden we tot ons zelf herboren,
hervinde' op 's harten gronden God,
den verloorne, die toch bleef onverloren.
Dan voelen w' ons weer geborgen in 't Eeuwge en
in onze essentie vrij van 't lot.

Kinderen zullen je zich niet herinneren // om de dingen // die je hun gaf // maar om het gevoel // dat je van ze hield.
- Richard L. Evans -

Schaff, Ph.: History of the Christian Church
Digitale tekst
Oorspronkelijke editie uit 1910, maar in 1998 gecorrigeerd en aangevuld door The Electronic Bible Society, Dallas, TX. Dit omvangrijke naslagwerk is een erg
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.