.

Mystiek > Ingezonden

Ingezonden mystieke teksten (8)

Lovis van den Boom
28 dec 2002, 17:18

Ik wil je graag deelgenoot maken van paragraaf V van "De theologica mystica" van Dionysius. Het is genomen uit: "Pseudo-Dionysius de Aeropagiet, over mystieke theologie; vertaling, essay en nawoord" van Ben Schomakers, Damon, 2002.

V.

"En wanneer we dan verder stijgen, spreken we uit dat zij (de oorzaak van alles, die boven alles is (uit: IV)) niet ziel is en niet geest, en zij niet voorstelling, of mening of woorden of begrip heeft, en zij ook niet woorden is en niet begrip, en zich niet laat uitspreken en niet laat denken; en zij niet aantal is en niet ordening, en niet grootte en niet kleinheid en niet gelijkheid en niet ongelijkheid, niet gelijkendheid en niet ongelijkendheid; dat zij niet stilstaat en niet beweegt en niet rust viert; en ook dat zij niet vermogen heeft en niet vermogen is en niet licht; dat zij niet leeft en niet leven is; en zij ook niet zijndheid is en niet eeuwigheid en niet tijd; en dat er ook geen begrippelijke aanraking van haar is en geen kennis, en zij niet waarheid is en niet majesteit en niet wijsheid, en niet één en niet eenheid en niet godheid en niet Geest is, zoals wij die kennen, en ook niet zoonschap en niet vaderschap en niet iets anders dat wij of enig zijnde kent; en dat zij niet een niet zijnde is en niet een zijnde, en de zijnden haar niet kennen zoals zij is en zij niet de zijnden kent zoals de zijnden zijn, en er ook niet woorden van haar zijn en niet een naam en niet kennis; en zij niet donker is en ook niet licht en niet dwaling en niet waarheid; en dat er van haar helemaal geen bepaling is en niet een wegneming en wij, wanneer we bepalen en wegnemen wat haar toekomt, niet haar bepalen, en niet van haar wegnemen; want boven alle bepaling is de volmaakte en enige oorzaak van alles, en boven wegneming is het bovenuitgaan van dat wat zonder meer van alles bevrijd is en voorbij is aan het al." (Pagina 20 en 21).

Het illustreert de "via negationis". Je zult deze paragraaf hier en daar ongetwijfeld van harte bijlopen. Ik in elk geval wel.

Met vriend-elijke groet,

Lovis

- Pseudo-Dionysius -

Met mijn rechter vleugel

Sjeich Ahmad Dede /
16 nov 2002, 04:22

Met mijn rechter vleugel ontvang ik van uit de oceaan van de "Liefde"

Om zo met mijn linker vleugel door te geven wat van ons allen is.

Wij zijn allen gevormt uit de "Ziel" wat ook mijn "Ziel" is.

In dit geheim zijn wij allen mijn vleugels, en zijn wij allen de "Oceaan"

Ja, net zo als de roos als het zich opent voor jou, ja net zo als de "Ziel" van de "Dagvlinder"

O ziel in vrede

Sjeich Ahmad Dede
2 nov 2002, 03:56
Toelichting afzender:
hallo deze gedicht komt uit mijn boek, "De Opening" die pas is uitgegeven. het is een boek over de geheime ziel van Roemi. Mijn Grootmeester heeft mij opgedragen mijn gedichten te bundelen en uit te brengen. als je interesse heeft om het te lezen dan hoor ik van je, je hebt mijn E Mail
Sjeich Ahmad Dede

U die het geheim "Zelf" vertegenwoordigt,
boven alles sta U,
Als kroon boven "U" schepping,
Draaiende om "U" Zelf,
nemende vanuit Uw "Zelf"
"Uw" geheim van de Liefde,
Gevende zonder verdeling aan wie "U" maar wenst,
Om met Uw "Licht" de "Sama"
en aarde te "Verlichten"
Toen sprak God,
Kijkende in "Zijn Eigen Spiegel"
sprekende naar "Zichzelf"
zeggende, tegen "Zichzelf"
"O Derwisj"
alleen voor "Jou"
maak "Ik Mij" bekend.

De kwestie is niet, of we zullen sterven, maar hoe we zullen leven.
- Joan Borysenko -

Underhill, Evelyn: Mysticism
A study in the nature and development of Man's spiritual consciousness
Cover van Evelyn Underhill: MysticismDit boek van Evelyn Underhill is een onbetwistbare klassieker t.a.v. het onderwerp mystiek. Ook al is het in 1910 voor het eerst gepubliceerd, Underhills boek
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.