.

Mystiek > Ingezonden

Ingezonden mystieke teksten (11)

Mijn gebed

Joke van den Bogaard
10 mei 2001, 19:20
Toelichting afzender:
Als wij iets vragen aan het hogere moet het altijd op onze manier en op onze tijd.
Anders is het niet goed wat God voor ons doet.

Ik bad om kracht
En God gaf mij zorgen om mij sterk te maken
Ik bad om wijsheid
En God gaf mij problemen om te leren oplossen
Ik bad om welvaart
En God gaf mij verstand en spieren om te werken
Ik bad om moed
En God gaf mij gevaren om te overwinnen
Ik bad om Liefde
En God gaf mij lastige mensen om te helpen
Ik bad om gunsten
En God gaf mij gunstige gelegenheden

Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had
Ik kreeg alles wat ik nodig had

Mijn gebed is verhoord

- onbekend -

Worte für Freunde des Wortlosen

Johannes, Duitsland
26 dec 2000, 18:31
Toelichting afzender:
Sorry dat mijn tekst in het duits geschreven is, (het zijn toch maar woorden...) maar ik zou te veele schrijffouten in het nederlands maken. Het leve de Mystiek! :)

Das WORT verschweigt uns vieles sehr,
Doch die STILLE sagt uns umso mehr.

Die Schau des Ganzen, die Verzweiflung an der Sprache, Sie laufen Hand in Hand. Der Drang das ALLES in Worte zu fassen. Zur Verteidigung und zur Rechtfertigung des Wortlosen, des Unbezweifelbaren. Verteidgung mit Sprache, der Sprache der Worte. – Der zweifelhaft leeren Worte. Und trotzdem teilt sich das Wortlose uns mit! In unbezweifelbarer Sprache, in Sprache ohne Worte. Die Sprache des Wortlosen, des Leeren.

Viele Worte, – manch Verlust
Am beste, man bewahrt sie sich in der Brust! (Tao-te-King 15)

- Johannes Ensle -

Leegte...

Lovis van den Boom
15 dec 2000, 23:28

Ik ben de leegte.
Denk maar aan niets.
Daar ben ik vol van,
't is me toch iets.

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.
- Franciscus -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.