.

Gebed > Gebeden > Zegenbedes

Zegenbedes (5)

Moge de Heer u zegenen en behoeden

Moge de Heer u zegenen en behoeden!
Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!

- Num. 6, 24-26 -

Alle kennis of studie is, vergeleken met de diepte van het ervaren, als een druppel water die in zee valt.
- Fokusan Sengan -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.