.

Home > Over Zinrijk

Over zinrijk.nl

Bezinningsteksten en activiteiten op het vlak van spiritualiteit en mystiek

Zinrijk.nl wil een portal zijn voor zinrijke inhoud. "Zinrijk" wordt in de Dikke van Dale als volgt omschreven: "rijk aan zin, betekenis, inhoud", "krachtig". Zinrijk.nl biedt veel bezinningsteksten en activiteiten op het vlak van spiritualiteit en mystiek. De webmaster van zinrijk.nl is Alex Pot.

Ik hoop dat u op zinrijk.nl een soortgelijke ervaring op zult doen als die welke door Henriëtte Roland Holst wordt beschreven in haar gedicht "De stilte der natuur" (fragment):

De stilte der natuur heeft veel geluiden
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilv'ren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen
te denke' aan wereld-dinge' en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekome' is en ons kalm doet minnen.

- Uit "De nieuwe geboort", Rotterdam 1913 -

Achtergronden

Het beheer van de teksten m.b.t. spiritualiteit en mystiek op zinrijk.nl valt binnen het kader van mijn activiteiten voor mijn bedrijf Zinrijk Inspiratie. Ik ontplooi activiteiten op een drietal vlakken, elk ondergebracht in een zelfstandig bedrijf:

  • Zinrijk Inspiratie: m.n. het bijhouden van mijn beide sites www.zinrijk.nl en www.spiritualiteit.net. Daarnaast organiseer ik van tijd tot tijd een meditatie- en inspiratie-ochtend in Bloemendaal.
  • Zinrijk Webtechniek: het aanbieden van hosting (verhuur van webruimte) en een Content Management Systeem waarmee klanten hun eigen website kunnen onderhouden. Daarnaast bied Zinrijk Webtechniek diverse php- en javascript web-applicaties ter verkoop aan. Ten slotte kunnen klanten mij inhuren voor het schrijven van web-applicaties op maat.
  • Zinrijk Lessen: hieronder valt het verzorgen van lessen html/css als externe leerkracht aan de Hogeschool Inholland. Ook les aan individuele personen behoort tot de mogelijkheid. De terreinen waarop ik deskundig ben: php, html, javascript, Ajax, css, mysql.

Stembevrijding en zingen met Jan-Hendrik Veenkamp

Jan-Hendrik VeenkampOp deze plek wil ik graag - want ik ben erg enthousiast daarover - de activiteiten van stembevrijder Jan-Hendrik Veenkamp onder je aandacht brengen.

Zijn wekelijkse KoorAmor-inloopavonden (Amsterdam en Haarlem), waar we spirituele en andere liederen van over heel de wereld zingen, zijn voor mij hét hoogtepunt van de week. Jan-Hendrik voelt goed aan wat er leeft bij de deelnemers en weet een fijne sfeer te creëren. Vanuit die sfeer nodigt hij mensen op een prettige manier uit om nieuwe dingen uit te proberen (bijvoorbeeld solo zingen of improviseren tegen de achtergrond van het gezang van anderen), zonder dat hij daarbij over grenzen gaat.

In zijn stembevrijdingsactiviteiten en -weken (die zijn echt heel bijzonder!) kun je via de zang werken aan persoonlijke verdieping en bevrijding. Persoonlijk merk ik dat ik hierdoor nu veel gemakkelijker mijn stem laat horen.

Op de overzichtspagina van activiteiten vind je de jaaragenda van Jan-Hendrik, mocht je interesse zijn gewekt.

Je spiegelbeeld? Ach - het is maar hoe je er tegenover staat...
- Carla Pols -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.