.

Gebed > Gebeden

Gebeden (2)

Avondgebed

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was.
Ik heb veel gedaan en veel nagelaten.
Ik heb veel geprobeerd en veel niet volbracht.
Ik heb gehandeld en beslist uit ongeloof
en ben de mensen veel liefde schuldig gebleven.

Ik wil allen die mij onrecht aangedaan hebben vergeven.
Ik wil vrij zijn van alle haat, alle afgunst
en alle verachting.
Vergeef ook mij mijn schulden.
Ik weet niet of deze dag vruchten heeft afgeworpen.
U alleen ziet dat.
U alleen kunt mijn moeite zegenen.

Heer, ik kan U niets anders geven
als dank voor deze dag
dan wat ik de komende dag uit uw hand aanneem.
Geef mij een nieuwe dag en verlaat mij niet.

Heer, ik dank U in dit avondlijk uur
dat U mij behoed hebt.
Behoed allen met wie ik vandaag in contact gekomen ben,
geef het licht van uw liefde aan allen die ik liefheb
en aan allen wier lasten ik dragen moet.

'Ik ga heen naar de Vader,' hebt U tot de uwen gezegd.
Ik vraag dat ik U mag volgen.
Ik ben de uwe in het licht van de dag en in het donker van de nacht,
tot U mij naar huis roept in uw vrede.
Moge ons avondgebed tot U opstijgen, Heer,
en uw ontferming over ons neerdalen.
Want van U is de dag en van U is de nacht.
Als het licht van de dag verdwijnt,
laat dan het licht van uw waarheid over ons stralen.
Geleid ons naar de rust van de nacht
en eenmaal naar de eeuwige voleinding
door onze Heer Jezus Christus.

- anoniem -

Heer - geleid ons naar de kern - maar behoed ons voor de splitsing.
- Carla Pols -

Zangretraite in Portugal
Algarve, 21 - 27 juni

Zang, stilte en stembevrijding
Op een prachtige locatie (Monte na Luz - met zwembad) vlak bij de Middellandse zee, zingen we dat het een lieve lust is. Groepsgrootte: 15 personen.
Deze weken met Jan-Hendrik Veenkamp zijn voor mij het hoogtepunt van het jaar. – Alex Pot

Meer...

Oude Kerk
Amsterdam

Oud en nieuw in liturgische muziek, bijbeluitleg en gebed
De Oudekerkgemeente is een protestantse gemeente in het hart van Amsterdam die oud en nieuw verbindt. Het hart van de gemeente ligt in de zondagse eredienst: de liturgie.
Meer...

 

Bericht van activiteiten
in provincie/land:

via RSS Naar formulier 

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.