.

Gebed > Bronnen

Bronnen van gebed

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van gebed(stheorie).

Wijsheid is een bron: hoe meer men eruit drinkt, hoe meer en krachtiger ze opborrelt.
- Sirius -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.