.

Gebed > Bronnen

Bronnen van gebed

De items van het menu in de linker kolom wijzen de weg naar bronnen van gebed(stheorie).

Zodra ik het spoor van mijn innerlijke wereld volg - komt de uiterlijke wereld - en zet een klopjacht op me in.
- Carla Pols -WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.