.

Mystiek > Over mystiek > Sitemap

Sitemap

home | inspiratie | meditatie | gebed | mystiek

Wij zijn wat wij herhaald doen. Excellentie is dus niet een [losse] handeling, maar een gewoonte.
- H.W.J.M. Keuls -

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.