.

Mystiek > Ingezonden

Ingezonden mystieke teksten (3)

Laat me staan...

Louis Sijmons
31 aug 2005, 11:17

Laat me staan
in de storm van de stilte!

Laat me één zijn met de storm
en zinderen en trillen
van deze kracht
die alles omsluit en insluit.

Laat me storm zijn
en stil van de kracht, die
alles omkleedt,
alles schudt,
alles stillegt,

Om los van alles
wat in mij is
vrij te komen
en te versmelten
met de pure zuiverheid
van de absolute totaliteit,

van U,

sublieme God.

- LOUIS SIJMONS (17/1/1994) -

Dreams

loekie oppenhuizen
23 aug 2005, 16:48

Wanderous eternal dreams,they come at night, when you are at sleep.
Swiftly come to dominate your thoughts, running rampant through your mind.
Revealing yoer true desires, your course of love.
Or a dream of what may yet come, seeking the thrill to see what others cannot.
Deepest desires, which shall not come to pass, reflections of what is real, a visionary truth.
On the surface, you hide your true feelings, awaiting another chance to regain your desired visions.
At the next moonrise, soothing your demands within the eternal realm,
the realm of dreams.
Neither real, nor reasonable, it's all inside your head.
Your wishful desire, which shall never be yours, for most dreams are only meant to be dreamt of.

- Dennis Oppenhuizen -

Mysticus

Murray
11 aug 2005, 07:12

Minnaar van de Grote Onbekende
Reiziger naar het Mysterie
Doordrongen zijn van het Ongekende
Wandelaar in de periferie
Van krachten die er heersen
Om jezelf te leren kennen en beheersen.

Eeuwig Licht van Luister
In het begin was het nog duister
Later met meer zicht
Sloop en kroop ik naar meer evenwicht
Zie en huiver voor dit Zuiver Licht.

Als je het spirituele pad op wilt, kies dan één weg, en hou vol op die weg!
- Anthony de Mello -

Zangretraite in Portugal
Algarve, 21 - 27 juni

Zang, stilte en stembevrijding
Op een prachtige locatie (Monte na Luz - met zwembad) vlak bij de Middellandse zee, zingen we dat het een lieve lust is. Groepsgrootte: 15 personen.
Deze weken met Jan-Hendrik Veenkamp zijn voor mij het hoogtepunt van het jaar. – Alex Pot

Meer...

Roemi: Daglicht
Een dagboek van spirituele leiding. Nederlandse vertaling door Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga
Cover van Daglichti /"Daglicht" is een bloemlezing met teksten van de Perzische mysticus Roemi (1207-1273). Ik vond dit boek dermate bijzonder, dat ik het graag langs deze weg aan
Meer...

 

Bericht van activiteiten
in provincie/land:

via RSS Naar formulier 

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.