.

Inspiratie > Ingezonden

Ingezonden spirituele teksten / inspiratie (28)

Logos

ilse
9 okt 2002, 14:46
Toelichting afzender:
Deze persoonlijke "hertaling" maakte ik bij herlezing van de scheppingspassage uit het Johannesevangelie.

In het begin was er enkel Logos,
en Logos was bij God
en Logos was God
Dit was het begin in AlVaderMoeder
Alles is gemaakt in AlVaderMoeder
De zelfzijnde
en zonder de Zelfzijnde is er niets gemaakt.

In AlVaderMoeder kiemt het Leven
en leven in zijn Logos is het Licht der mensen
Het Levenslicht van Logos schijnt in de duisternis
en de duisternis begrijpt dit niet.

Er kwam een mens, met Logos begeesterd,
en zijn naam was Johannes
Hij kwam getuigen om van dit Licht te getuigen,
opdat allen hierdoor ook
in het licht zouden leven.
Hij was dit Licht niet,
maar is gezonden
opdat hij van dit Licht zou getuigen.

Dit is het echte Licht van Logos,
dat ieder mens doet leven,
iedere mens die in deze wereld komt.

Logos, AlVaderMoeder die is in de wereld,
Zelfzijnde, die de wereld gemaakt heeft.
en toch kent de wereld hem niet.
Licht van Logos die tot de zijnen komt,
en toch kennen de zijnen hem niet.
Maar degenen die hem herkennen,
die laat hij Godskinderen zijn.
Godskinderen die zijn ware naam herkennen.
Godskinderen die hem zijn ware naam geven.
Godskinderen die, ondanks geboren uit mensen,
uit vlees en bloed,
in AlVaderMoeder herboren worden.

Logos is in de stof doorgedrongen
en heeft onder ons gewoond.
En wij hebben zijn licht mogen zien:
een mensenkind zoals wij.
Het mensenkind van AlVaderMoeder

- Ilse (naar Johannes) -

logos
5 okt 2002, 19:27

alleen liefde voor de mensheid, voor zijn directe en indirecte omgeving, en voor het leven houdt de ware goddelijke wijsheid in.

Weg

Mieke Dommecent /
1 okt 2002, 20:00

Weg
niet meer hier
Je bent niet meer
bij mij

Niet meer -
nooit meer?
Ik blijf in jou geloven
zoals jij in mij bleef geloven

Ook al zeggen ze
dat je er niet meer bent
Je bent er nog
voor
mij

- Mieke D. -

De kwestie is niet, of we zullen sterven, maar hoe we zullen leven.
- Joan Borysenko -

Zangretraite in Portugal
Algarve, 21 - 27 juni

Zang, stilte en stembevrijding
Op een prachtige locatie (Monte na Luz - met zwembad) vlak bij de Middellandse zee, zingen we dat het een lieve lust is. Groepsgrootte: 15 personen.
Deze weken met Jan-Hendrik Veenkamp zijn voor mij het hoogtepunt van het jaar. – Alex Pot

Meer... 

Bericht van activiteiten
in provincie/land:

via RSS Naar formulier 

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.